اخبار

انواع صورتحساب مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

انواع صورتحساب مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
انواع صورتحساب مندرج در ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم[wpstatistics stat=visits time=total]   صورتحساب نوع اول: صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد,تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام, نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی ,شماره اقتصادی , نشان کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده, مقدار و مبلغ آن ب...
Read More

سیاست های تشویقی برای صادرات در قانون مالیاتهای مستقیم

سیاست های تشویقی برای صادرات در قانون مالیاتهای مستقیم
اعطای معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست های مالی در خصوص تخصیص بهینه منابع وتحقق عدالت اجتماعی است که، حمایت از تولید و سرمایه گذاری ، رشد و توسعه ، و... در عرصه اقتصاد و عامل شکوفایی آن را در پی داشته است. با توجه به موارد فوق الذکر،درقانون مالیات های مستقیم نیز برای مقوله ی اعطای معافیت‌های مالیاتی اهمیت خاصی لحاظ شده است. نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت...
Read More

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال۹۸

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال۹۸
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 در اجرای بخشنامه شماره ٢۶۵١۵۶ مورخ ٢٨‏/١٢‏/٩٧ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ٢٧‏‏‏/١٢‏‏‏/٩٧ شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٨ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٨ بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رس...
Read More