نویسنده : HESABDARKOMAK@FAM

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۸

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۸
میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1398 برای اطلاع و آگاهی از مبحث فوق کلیک کنید
Read More

جدول مزد سنوات سال ۱۳۹۸ مصوبه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

جدول مزد سنوات سال ۱۳۹۸ مصوبه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
جدول مزد سنوات سال 1398 مصوبه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده 5 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در سال 1398 برای دانلود جدول مذکور کلیک کنید.
Read More

📣انواع صورتحساب مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

📣انواع صورتحساب مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
http://accfam.ir/2019/04/21/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-8-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
Read More

انواع صورتحساب مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

انواع صورتحساب مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
انواع صورتحساب مندرج در ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم[wpstatistics stat=visits time=total]   صورتحساب نوع اول: صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد,تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام, نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی ,شماره اقتصادی , نشان کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده, مقدار و مبلغ آن باشد.(در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار الزامی نمی باشد.)   صورتحساب نوع دوم:   صورت حساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صتذوق ماشینی, مکانیز...
Read More

سیاست های تشویقی برای صادرات در قانون مالیاتهای مستقیم

سیاست های تشویقی برای صادرات در قانون مالیاتهای مستقیم
اعطای معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست های مالی در خصوص تخصیص بهینه منابع وتحقق عدالت اجتماعی است که، حمایت از تولید و سرمایه گذاری ، رشد و توسعه ، و... در عرصه اقتصاد و عامل شکوفایی آن را در پی داشته است. با توجه به موارد فوق الذکر،درقانون مالیات های مستقیم نیز برای مقوله ی اعطای معافیت‌های مالیاتی اهمیت خاصی لحاظ شده است. نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت های غیر هدفمند و غیرشفاف در قانون پیشین ، تبعاتی همچون ایجاد زمینه ی تخلفات ، تبعیض ها و فرارهای مالیاتی را به دنبال داشته است، دولت با استفاده از تجربیات گذشته ،بررسی ها و تحقیقات علمی کارشناسان اقت...
Read More

✔️بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد.

✔️بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد.
✔️بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد. (بیشتر…)
Read More

محرومیت صادرکنندگان متخلف ارزی از معافیت مالیاتی

محرومیت صادرکنندگان متخلف ارزی از معافیت مالیاتی
🔮 محرومیت صادرکنندگان متخلف ارزی از معافیت مالیاتی (بیشتر…)
Read More

تفویظ اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم به مدیران کل امور مالیاتی

تفویظ اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم به مدیران کل امور مالیاتی
تفویظ اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم به مدیران کل امور مالیاتی: (بیشتر…)
Read More

ابلاغ بخشنامه میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۱۳۹۸

ابلاغ بخشنامه میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۱۳۹۸
با صدور بخشنامه ای از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی: میزان معافیت مالیات بر حقوق سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد: (بیشتر…)
Read More