افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸

افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

۱- از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ کلیه مستمری بگیران بازنشستگی ، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده اند ، بر اساس مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار ،برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (۱۵,۱۶۸,۸۱۰) ریال ، به میزان سی و شش و نیم درصد (۳۶/۵%)و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (۱۳ %)مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهار صد و هفتاد (۲،۶۱۱،۴۷۰)ریال افزایش می یابد.

۲- افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است ، تا حداقل مستمری ، به میزان سی و شش و نیم درصد (۳۶/۵%) و مستمری های بیش از حداقل ،همانند سایر سطوح و نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *