کاربردی ترین تکالیف مالیاتی

کاربردی ترین تکالیف مالیاتی

کاربردی ترین تکالیف مالیاتی

علیرضا شمس
مالیات حقوق  ارسال لیست مالیات و پرداخت مالیات حداکثر تا ۳۰ روز پس از پایان ماه طبق ماده ۸۶ ق.م.م جریمه عدم ارسال لیست ماده ۱۹۷ ق.م.م ۲ درصد مبلغ حقوق پرداختی
جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق ماده۱۹۹ ق.م.م ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ۲٫۵ درصد به ازای هر ماه تاخیر
معاملات فصلی ارسال فهرست کامل معاملات فصلی هر فصل تا ۴۵ روز پس از پایان هر فصل و برای ناشرین غیر دولتی ،روزنامه ها و نشریات کاغذی ۳ ماه پس از پایان هر فصل می باشد. فصل بهار مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵ مرداد عدم ارسال فهرست معاملات ۱ درصد مبلغ مورد معامله
فصل تابستان مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵ آبان عدم صدور صورت حساب ،عدم درج شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا با استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود ۲ درصد مبلغ مورد معامله
فصل پاییز مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵بهمن
فصل زمستان مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت
اظهار نامه ارزش افزوده ارسال فهرست کامل هزینه ها ،خرید ها،درآمد های هر فصل تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل (ماده ۲۱) فصل بهار مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵ تیر عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر (ماده ۱۲۲ ارزش افزوده) ۷۵ درصد مالیات متعلقه
فصل تابستان مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵ مهر عدم صدور صورتحساب ۱۰۰ درصد مالیات متعلقه
فصل پاییز مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵ دی عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی  ۵۰ درصد مالیات متعلقه
فصل زمستان مهلت ارسال حداکثر تا ۱۵ فروردین عدم ارائه دفاتر یا اسناد  مدارک و درج صحیح اطلاعات ۲۵ درصد مالیات متعلقه
تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جریمه ای به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به  مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر دارد(ماده ۲۳ ارزش افزوده)
عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات فوق معاف می باشد.
اظهار نامه عملکرد برای اشخاص حقوقی تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی (ماده ۱۰۰) و برای اشخاص حقیقی تاا خرداد ماه سال بعد (ماده ۱۰۱) اظهار نامه جایگزین :زمانی ارسال میشود که مهلت تسلیم اظهار نامه به اتمام نرسیده باشد. عدم ارسال اظهارنامه عملکرد (ماده ۱۹۲ ق.م.م) ۳۰ درصد مالیات متعلقه برای اشخاص حقوقی و ۱۰ درصد مالیات متعلقه برای اشخاص حقیقی(ماده ۱۹۲ ق.م.م غیر قابل بخشودگی)
اظهار نامه اصلاحی:مطابق تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه کتمان درآمد در اظهار نامه عملکرد و ثبت هزینه های غیر واقعی(ماده ۱۹۲ ق.م.م) ۳۰ درصد مالیات متعلقه (غیر قابل بخشودگی)
علی الحساب پرداختی مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید آن موجب تعلق جایزه ای معادل ۱ درصد به ازای هر ماه میشود(ماده ۱۹۰ ق.م.م)
تاخیر در پرداخت مالیات عملکرد به ازای هر ماه ۲٫۵ درصد جریمه به همراه دارد(ماده ۱۹۰ ق.م.م)
دفاتر قانونی دفاتر هر سال مالی تا پایان سال مالی قبل می بایست پلمپ شود بر اساس ماده ۱۳ قانون تجارت و نیز بر اساس ماده ۳۴ قانون ارزش افزوده دفاتر می بایست به مدت ۱۰ سال و بر اساس ماده ۱۵۷ ق.م.م مرور زمان رسیدگی به مدت ۵ سال می باشد. جریمه عدم ارائه دفاتر به ممیزین در هنگام رسیدگی بر اساس ماده ۱۹۳ ق.م.م به میزان ۲۰ درصد مالیات متعلقه می باشد.
موارد مربوط به رد دفاتر قانونی و توضیحات مربوطه در آیین نامه تحریر دفاتر ذکر شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *