تعیین مالیات های مقطوع برخی صاحبان مشاغل (حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم)

تعیین مالیات های مقطوع برخی صاحبان مشاغل (حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم)

 تعیین وضعیت مالیاتی عملکرد ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی )

 مودیان مالیاتی فوق توجه داشته باشند ؛

 چنانچه از جمله مشمولین هر یک از گروه های شغلی اول و دوم و سوم می باشید اظهارنامه مالیاتی موردنظر را مطابق با اصول و ضوابط مقرر و مربوط به هر گروه بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م ، تکمیل و ارسال نموده و مالیات ابرازی را پرداخت نمایید.

و اگر از جمله مشمولین گروه سوم 《 با میزان فروش کالا و خدمات تا ۸۲۸ میلیون تومان در سال ۹۷》 که امکان توافق با امور مالیاتی خود بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را دارند می باشید با توجه به دستورالعمل تدوینی در خصوص تعیین مالیات مقطوع در بخش اظهارنامه مالیاتی پس از انتخاب گزینه گروه سوم با پاسخ مثبت به سوال اینکه متقاضی استفاده از مفاد دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م هستید از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده و نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع که در نسخ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی تعبیه گردیده اقدام نمایید.

 نکته مهم / بدیهی است حتی پس از تکمیل و ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع ، می توانید با تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به عنوان آخرین اقدام ، از تعیین مالیات مقطوع انصراف داده و خواستار رسیدگی به تعیین درآمد مشمول مالیات خود برابر مقررات موجود باشید و برعکس ، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه سال ۹۷ ( در همین ایام گذشته ) اقدام نموده اید می توانید نسبت ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع به عنوان آخرین اقدام ، از اظهارنامه تسلیمی انصراف نمایید/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *